POTWIERDZENIE

UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Date: 20-03-2018

null null

Ukończył/a zagadnienia szkoleniowe, tematy oraz uzyskał/a zadowalający wynik testów wiedzy w Grundfos Ecademy

Grundfos Ecademy to internetowa platforma szkoleniowa dla osób zawodowo zajmujących się sprzedażą lub montażem rozwiązań pompowych i usług. Wzbogaca wiedzę na temat pomp, zastosowań pomp, podstaw teorii pomp oraz technologii pompowej.

www.grundfos.pl/ecademy


ZAŁĄCZNIK

W ramach Grundfos Ecademy ukończono następujące zagadnienia szkoleniowe, tematy oraz testy wiedzy:

User 'anonymous'