ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Która z poniższych pomp zapewnia opróżnianie zalanej piwnicy do poziomu 3 mm?