ECADEMY

QUIZ

Quiz sprawdza wiedzę zdobytą w szkoleniu.

Z jakich zasadniczych elementów składa się zestaw hydroforowy SQE – stałe ciśnienie?