ECADEMY

Wprowadzenie do Sololift2

To materiał wideo zawiera podstawowe informacje nt. maceratorów i wprowadza w typoszereg agregatów Sololift2.