Charakterystyka instalacji

System characteristics
System characteristics

Charakterystyka instalacji przedstawia straty ciśnienia w instalacji w funkcji przepływu.

Położenie punku początkowego na charakterystyce zależy od rodzaju instalacji.

a. W instalacjach zamkniętych (obieg cieczy) umiejscowiony jest on zawsze w punkcie 0,0 (0 na osi przepływu; 0 na osi wysokości podnoszenia).
b. w instalacjach otwartych (transport cieczy) położenie punktu początkowego zależy od wysokości geometrycznej Hgeo.

Wszystkie charakterystyki instalacji dotyczą powiązania przepływu Q z wysokości ą podnoszenia H. Jeżeli Q jest zmniejszone do 1⁄2 swojej wartości, H będzie zmniejszone do 1⁄4 swojej wartości.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email