Charakterystyka instalacji

Charakterystyka instalacji opisuje zależność pomiędzy przepływem a stratami ciśnienia w danej instalacji.

Charakterystyka instalacji zazwyczaj ma kształt paraboli. Oznacza to, że straty ciśnienia w instalacji wzrastają w kwadracie w stosunku do przepływu.:

H = K x Q2

W praktyce oznacza to, że gdy przepływ zmniejszy się o połowę, straty ciśnienia będą mniejsze o 1/4.

Wielkość K wyraża opór instalacji. Im wyższy opór tym wykres paraboli jest bardziej stromy. Charakterystyka instalacji może być określona na podstawie obliczenia strat ciśnienia. W instalacjach istniejących może być ona określona na podstawie pomiarów.

Charakterystyka instalacji wykorzystywana jest wraz z charakterystyką pompy do wymiarowania i poprawnego doboru pompy.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email