Wysokość ssania

Suction lift Suction lift
Suction lift Suction lift
Suction lift WebCAPS
Suction lift WebCAPS

Wysokość ssania odnosi się do ciśnienia (ujemnego) po stronie ssawnej pompy.

Ciśnienie może być mierzone od środka linii części hydraulicznej pompy w dół do powierzchni wody po stronie ssawnej pompy.

W teorii powinno być możliwe ssanie wody z głębokości 10,33 m, jednak to wymagało by absolutnej próżni. W praktyce, to maksimum jest znacznie mniejsze.

W celu ochrony przed kawitacją (przed formowaniem się pęcherzyków powietrza w cieczy, w okolicy, gdzie ciśnienie cieczy jest niższe niż ciśnienie parowania cieczy) ważne jest, żeby porównać wymagane NPSHr (Net Positive Suction Head) z dopuszczalnym NPSH.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email