Ciśnienie statyczne

Static pressure A. Static pressure (m)
Static pressure A. Static pressure (m)

Ciśnienie statyczne w instalacji jest ciśnieniem, które nie powstaje na skutek pracy pompy obiegowej.

W instalacjach otwartych ciśnienie statyczne zależy od wysokości geodezyjnej instalacji.Istnieją dwa typy instalacji: instalacje otwarte oraz instalacje zamknięte.

W instalacjach otwartych ciśnienie statyczne określa się jako różnicę ciśnienia statycznego pomiędzy najwyższym poziomem wody w instalacji a najniższym elementem instalacji.

Instalacje zamknięte wyposażone są zazwyczaj w naczynie wyrównawcze, składające się często z gumowej membrany, która oddziela skompresowany gaz występujący w naczyniu od wody występującej w instalacji.

Ciśnienie statyczne ma znaczny wpływ na pracę pomp i zaworów. Jeżeli ciśnienie statyczne jest zbyt niskie, wzrasta ryzyko wystąpienia kawitacji, w szczególności przy wysokiej temperaturze.

Ilustracja
A. Ciśnienie statyczne (m)

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email