Zawór bezpieczeństwa

Safety valve
  1. Safety valve
  2. Safety pipe to floor gulley
Safety valve
  1. Safety valve
  2. Safety pipe to floor gulley

Zawory bezpieczeństwa stosuje się w celu uniknięcia powstawania nadmiernego ciśnienia w instalacji zamkniętej. Ciecz w takiej instalacji zmienia swoją objętość wraz ze zmianą temperatury.

Zawory bezpieczeństwa stosuje się w celu uniknięcia powstawania nadmiernego ciśnienia w instalacji zamkniętej. Ciecz w takiej instalacji zmienia swoją objętość wraz ze zmianą temperatury. W instalacjach grzewczych i systemach chłodniczych nadmiar objętości cieczy jest przechowywany w naczyniu wyrównawczym.

Zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na zadane ciśnienie, odpowiadające najwyższemu ciśnieniu panującemu w instalacji zwiększonemu o margines bezpieczeństwa. W instalacjach grzewczych i systemach chłodniczych zawór bezpieczeństwa zadziała jedynie wtedy, gdy nastąpi awaria naczynia wyrównawczego.

Zawór bezpieczeństwa jest wykorzystywany także przy wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej. Gdy woda jest pobierana z zasobnika z ciepłą wodą, jej temperatura w zasobniku spada. Gdy woda przez dłuższy czas nie jest odprowadzana, jej temperatura wzrasta ponownie. Przed zasobnikiem, na rurze z zimną wodą zasilającą zasobnik, montuje się zawór zwrotny, aby nie doprowadzić do sytuacji zwiększania objętości cieczy w instalacji. Rosnące w tej sytuacji ciśnienie w zbiorniku powoduje otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Podczas wytwarzania ciepłej wody zawór bezpieczeństwa może pracować cyklicznie.

Zawory odcinające nie mogą być umieszczane pomiędzy źródłem ciepła a zaworem bezpieczeństwa. 

Ilustracja 1. Zawór bezpieczeństwa 2. Rura odprowadzająca ciecz do kanału odpływowego

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email