Czas retencji

Czas retencji opisuje czas, w którym pewna objętość wody jest składowana w instalacji pompowej, studzience pompowej, instalacji rurowej, rezerwuarze, itp.

Czas retencji opisuje czas, w którym pewna objętość wody jest składowana w instalacji pompowej, studzience pompowej, instalacji rurowej, rezerwuarze, itp. Czas retencji może być określony przez podzielenie pojemności składowanej cieczy przez wydajność odpływającej cieczy z infrastruktury składującej.

Zarówno zbyt krótka retencja jak i zbyt długa retencja może być w pewnych przypadkach pożądana, a w innych przypadkach niepożądana. W czasie długiej retencji ciała stałe w ściekach mogą mieć skłonność do osadzania, jeśli przepływ lub turbulencje nie są na tyle silne żeby ciała stałe pozostały w cieczy jako zawiesina.Wydłużona czas retencji dodatkowo może prowadzić do wystąpienia procesów biologicznych i chemicznych. Te procesy mogą w pewnych przypadkach być korzystne (np. utlenianie substancji toksycznych), a w innych mogą być niepożądane (np. tworzenie się H2S w instalacji kanalizacyjnej). Zbyt krótki czas retencji może z drugiej strony powodować, że pożądane procesy chemiczne lub biologiczne nie mają czasu na ich przebieg (np. rozkład substancji organicznych), ale mogą też w innych przypadkach być zamierzone.

Podczas projektowania instalacji kanalizacyjnej czas retencji w rurociągu powinien być określony i również brany pod uwagę.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email