Grzejnik

Radiator
 1. Flow temperature
 2. Hot air
 3. Air vent
 4. Cold air (room temperature)
 5. Heat radiation
 6. Return temperature
Radiator
 1. Flow temperature
 2. Hot air
 3. Air vent
 4. Cold air (room temperature)
 5. Heat radiation
 6. Return temperature

Podstawowym elementem grzejnika jest powierzchnia grzewcza, przekazująca znaczące ilości ciepła drogą radiacji a pozostałą część drogą konwekcji.

Podstawowym elementem grzejnika jest powierzchnia grzewcza, przekazująca znaczące ilości ciepła drogą radiacji a pozostałą część drogą konwekcji.

Konwekcja jest procesem, podczas którego powietrze przejmuje ciepło z gorącej powierzchni. Radiacja polega na przekazywaniu energii cieplnej z jednego obiektu do drugiego bez ich bezpośredniego kontaktu.

Ciepło przekazywane jest z grzejnika zarówno drogą konwekcji jak i radiacji, co w dużej mierze zależy od konstrukcji grzejnika. Grzejniki mogą być wyposażone w panele konwekcyjne umieszczone za lub pomiędzy panelami radiacyjnymi, co pozwala na przekazywanie ciepła drogą konwekcji. W ten sposób całkowita zdolność przekazywania ciepła wzrasta. Przekazywanie ciepła przez grzejnik drogą radiacji nie oznacza bezpośredniego ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. Ciepło to jest absorbowane przez przedmioty, ściany i ludzi w budynku. Podgrzewane przedmioty powodują podwyższenie temperatury otaczającego ich powietrza drogą konwekcji. Zdolność grzewcza grzejników zależy w dużej mierze od różnicy temperatury pomiędzy temperaturą cieczy, przepływającej przez grzejnik, oraz temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Wyższa różnica temperatury spowoduje większą moc cieplną oddawaną przez grzejniki. Znamionowa moc grzewcza grzejników jest określana dla warunków standardowych w zakresie zasilania temperatury powrotu i pomieszczenia. Aktualna moc wyjściowa danych grzejników, pracujących w warunkach niestandardowych, może być obliczona przy pomocy tabel lub równań.


Ilustracja
1. Temperatura na zasilaniu
2. Gorące powietrze
3. Odpowietrznik
4. Zimne powietrze (temperatura pokojowa)
5. Radiacja
6. Temperatura powrotu

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email