Krzywa Q-H

Q-H curve
Q-H curve

Charakterystyka pracy pompy przedstawia powiązanie pomiędzy jej wysokością podnoszenia a wydajnością.

Charakterystyka pracy pompy przedstawiona jest na wykresie, gdzie Q (wydajność) leży na osi X i H (wysokość podnoszenia) na osi Y.

Jednostką wydajności Q jest zazwyczaj [m3/h] lub [l/s] Jednostką wysokości podnoszenia H jest zazwyczaj [m] 

Wysokość podnoszenia H może być przeliczona na ciśnienie p przy użyciu poniższego równania: p = ρ x g x H [pa] p = ciśnienie [pa] ρ = gęstość [kg/m3] g = przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] H = wysokość podnoszenia [m]

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email