Czujnik PT 100

PT 100 sensor
PT 100 sensor

Czujnik PT 100 jest czujnikiem temperatury, który działa na zasadzie pomiaru oporności metalu platyny (Pt). Czujnik PT 100 może mierzyć temperaturę do 600 °C.

Czujnik PT 100 jest czujnikiem temperatury. Czujnik pracuje na zasadzie pomiaru elektrycznego oporności płytki platynowej (Pt). Oporność w metalu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Oporność przy 0°C wynosi 100 ohm – stąd nazwa PT 100. Dostępne są również czujniki PT 500 i PT 1000 i odnoszą się odpowiednio do oporności przy 0°C

Dlatego też czujnik PT 100 może być również użyty do odczytu temperatury.

Bardziej dokładne Czujnik ten mierzy bardziej dokładnie niż inne typy czujników elektryczno-oporowych takich jak KTY czy NTC, które używają innych materiałów i są również bardziej drogie. Czujnik PT 100 może mierzyć temperaturę do 600°C, podczas gdy inne mają ograniczenie do około 150°C. 

Czujniki trzy żyłowe Czujniki, które są podłączone przy użyciu dłuższych przewodów, mogą dawać nieprecyzyjne odczyty z uwagi na oporność elektryczną kabla. Możliwe jest kompensowanie tej wartości przez użycie czujników trzy żyłowych, gdzie trzecia żyła służy do pomiaru oporności kabla. Wymaga to użycia regulatora, który taką funkcję obsługuje. 

W układzie SI jednostką rezystancji jest Om (Ω).

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email