Ciśnienie proporcjonalne z wykorzystaniem wartości mierzonej

Constant speed pump1: Constant speed pump
Constant speed pump1: Constant speed pump
Diff. pressure controlled2: Diff. pressure controlled
Diff. pressure controlled2: Diff. pressure controlled

Ciśnienie proporcjonalne wykorzystywane jest w rozległych instalacjach obiegowych wyposażonych w zawory regulacyjne wytwarzające zmienny przepływ.

Straty ciśnienia na zaworach regulacyjnych są niższe niż 50 % całkowitych strat ciśnienia w instalacji. Przetwornik różnicy ciśnienia powinien być umieszczony w najdalej umieszczonym punkcie rozbioru.

  • Instalacje grzewcze z zaworoami dwudrogowymi
  • Siecie ciepłownicze
  • Instalacje klimatyzacyjzne z zaworami dwudrogowymi

Ilustracja
1: Pompa ze stałą prędkośćią obrotową
2: Sterowanie różnicą ciśnienia

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email