Ciśnienie

Ciśnienie jest używane do wymuszania obiegu cieczy w instalacji grzewczej lub chłodzącej i jest ono wytwarzane przy pomocy pompy.

Ciśnienie w instalacji jest dodatnie w relacji do ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie jest używane do wymuszania obiegu cieczy w instalacji grzewczej lub chłodzącej. Ciśnienie jest zwiększane przy pomocy pomp. Ciśnienie w instalacji jest dodatnie w relacji do ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie przedstawiane jest za pomocą wielu jednostek, z których najbardziej popularne są: Pa, kPA, bar i m SW.

Zależności pomiędzy jednostkami są następujące: bar i kPa 1 bar = 100,000 Pa = 100 kPa; Inne jednostki to lbf/in² = psi (funt na cal kwadratowy powierzchni) i mm słupa rtęci (mm HG). Jednostki te odpowiadają: 1 psi = 6895 Pa 1 mmHG = 133 Pa; mSW Jednostka m SW (metry słupa wody) jest zależna od przyspieszenia grawitacyjnego, lub g, które zmienia się w zależności od odległości od równika. Używając m SW (m.sł.w) często stosuje się przybliżone przeliczenie wartości 1 mSW = 10 kPa, które odpowiada wartości przyspieszenia ziemskiego 10 m/s².

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email