Charakterystyka mocy

Power curve
Power curve

Charakterystyka mocy pompy przedstawia pobór mocy pompy przy danej wydajności.

P (moc) może być obliczona z poniższego wzoru, jeżeli znana jest sprawność pompy:

        ρ x g x H x Q
P =         η

P = moc [W]
ρ = gęstość [kg/m3]
g = przyspieszenie grawitacyjne [m/s2], zazwyczaj przyjmowaną wartością jest "9,81".
H = wysokość podnoszenia [m]
Q = wydajność [m3/s]
η = sprawność (wielkość niemianowana)

Do szybkiego, lecz tylko przybliżonego wyznaczenia mocy, wykorzystuje się poniższe wyrażenie:
Q x H x 2,73;
P = η

P = moc [W]
H = wysokość podnoszenia [m]
Q = wydajność [m3/h]
η = sprawność (wielkość niemianowana)
ρoraz g składają się na współczynnik "2,73", gdzie ρ = 1000 [kg/m3] (woda w temperaturze 4 °C) oraz g = 9,81[m/s2]. Q jest wyrażane w [m3/h] zamiast w [m3/s], co zawarte jest także we współczynniku "2,73".

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email