Charakterystyka pracy pompy

Performance curve
  1. Pump curve
Performance curve
  1. Pump curve

Charakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.

Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw. Charakterystyka pracy dla pomp z regulowaną prędkością obrotową jest podawana dla maksymalnej i minimalnej prędkości obrotowej.

Przy połączeniu kilku pomp, charakterystykę pracy uzyskuje się poprzez dodanie charakterystyk każdej z poszczególnych pomp.  Równoległe połączenie pomp skutkuje w zwiększeniu wartości Q. Dla dwóch identycznych pomp maksymalna wartość Q będzie podwojona, podczas gdy maksymalna wartość H pozostanie niezmienna. Zasada ta jest często stosowana w instalacjach pompowych.

Szeregowe połączenie pomp skutkuje w zwiększeniu wartości H. Dla dwóch identycznych pomp maksymalna wysokość będzie podwojona. Maksymalna wartość Q pozostanie niezmienna. Zasada ta jest wykorzystana w pompach wielostopniowych.

Charakterystyka pracy pompy wraz z charakterystyką instalacji wykorzystywana jest do wymiarowania i doboru pomp.

Ilustracja
1. Charakterystyka pompy

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email