NPSH krzywa

NPSH Curve
NPSH Curve

Wyrażenie NPSH (Antykawitacyjna Nadwyżka Wysokości Ssania) wyraża zdolność pompy do zasysania

NPSH (Antykawitacyjna Nadwyżka Wysokości Ssania) jest wyrażeniem wyrażającym zdolność pompy do zasysania. Zmienna ta wraz z ciśnieniem parowania wykorzystywana jest do obliczania wartości ciśnienia na wlocie pompy umożliwiającej uniknięcie kawitacji.

Krzywa NPSH przedstawiona jest we współrzędnych pionowych H (wysokość podnoszenia) oraz poziomych Q (wydajność).

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email