Żeliwo sferoidalne

Zaokrąglony kształt grafitu przyczynia się do zmniejszenia spiętrzania naprężeń co powoduje, że materiał ten jest dużo bardziej plastyczny w porównaniu z żeliwem szarym.

Żeliwo sferoidalne wykorzystywane jest w elementach pomp podlegających wysokim wymaganiom wytrzymałościowym

Żeliwo sferoidalne zawiera w swojej masie około 0,03-0,05% magnezu. Magnez przyczynia się do powstawiania kulistych lub sferycznych form zawieszonych na osnowie ferrytowej lub perlitowej. Bryłki grafitu charakteryzują się brakiem ostrych krawędzi. Zaokrąglone kształty przyczyniają się do zmniejszenia spiętrzania naprężeń i w konsekwencji materiał ten jest bardziej plastyczny w porównaniu z żeliwem szarym. Żeliwo sferoidalne wykorzystywane jest w elementach pomp podlegających wysokim wymaganiom wytrzymałościowym (zastosowania przy wysokich temperaturach lub dużym ciśnieniu).

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email