Koszty utrzymania i napraw (Cm)

Obliczanie kosztów cyklu życia instalacji pompowej zawiera całkowite koszty utrzymania i napraw w całym okresie eksploatacji instalacji.

Głównymi kosztami składającymi się na koszty utrzymania i napraw instalacji pompowej są:

  • Koszty robocizny
  • Cześci zamienne
  • Transport
  • Sprzątanie

Zaleca się przeprowadzanie rutynowych przeglądów w celu uniknięcia przestojów oraz wydłużenia okresu eksploatacji pompy. Firma Grundfos oszacowała koszty utrzymania różnych typów pomp.

Przykłady: 

Pompy z mokrym wirnikiem silnika Praca bezobsługowa przez 10 lat. 

Pompy z suchym wirnikiem silnika Trzykrotna wymiana uszczelnienia wału i czterokrotna wymiana łożysk silnika podczas 20 letniego okresu eksploatacji w warunkach normalnych. Szacunkowe koszty utrzymania i napraw stanowią około 5% kosztów całkowitych.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email