Współczynnik Kvs

Współczynnik Kvs wyraża wielkość przepływu przy całkowicie otwartym zaworze zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar.

Współczynnik Kvs jest szczególnym przypadkiem współczynnika Kv, który określa przepływ przy danym stopniu otwarcia zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar. Współczynnik Kvs wyraża wielkość przepływu przy całkowicie otwartym zaworze zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar. Współczynnik Kvs jest szczególnym przypadkiem współczynnika Kv, który określa przepływ przy danym stopniu otwarcia zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar.

Przepływ przy niższych stratach ciśnienia może być obliczony z wykorzystaniem poniższego równania:

Kvs = Q / √ΔP

gdzie

Kvs: współczynnik Kvs [m³/h]
Q: przepływ [m³/h]
ΔP: Różnica ciśnienia na zaworze regulacyjnym [bar]

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email