Współczynnik Kv

Współczynnik Kv wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar.

Sytuację, dla której zawór jest całkowicie otwarty określa współczynnik Kvs. Współczynnik Kv wyraża wielkość przepływu dla danej pozycji zaworu zakładając straty ciśnienia wynoszące 1 bar. Sytuację, dla której zawór jest całkowicie otwarty określa współczynnik Kvs

Wielkość przepływu przy najniższych stratach ciśnienia może być obliczona przy użyciu następującej zależności:

kv = Q / √ΔP

gdzie

kv: współczynnik kv [m³/h]
Q: przepływ [m³/h]
ΔP: Straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym [bar]

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email