Cyrkulacja wewnętrzna

Czasami konieczne jest chłodzenie powierzchni czołowych uszczelnienia w pompach odśrodkowych wyposażonych w pojedyncze, mechaniczne uszczelnienie wału lub usunięcie osadów z komory uszczelniającej. Wyposażenie pompy w przewód cyrkulacyjny może rozwiązać ten problem.

Czasami konieczne jest chłodzenie powierzchni czołowych uszczelnienia w pompach odśrodkowych wyposażonych w pojedyncze, mechaniczne uszczelnienie wału lub usunięcie osadów z komory uszczelniającej. W takich przypadkach można zastosować przewód cyrkulacyjny zamontowaną pomiędzy stroną tłoczną pompy a komorą uszczelniającą.

Ciecz chłodząca przepływa z komory uszczelniającej łącząc się z powrotem z pompowaną cieczą. Zapewnia to dobrą wymianę cieczy w komorze uszczelniającej. Średnica przewodu cyrkulacyjnego wynosząca Ø8/Ø10 jest wystarczająca.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email