Koszty montażu i uruchomienia (Cin)

Installation and commissioning costs (Cin) 1: User interface
2: Software
3: Control
4: Frequency converter
5: Standard motor
6: Sensor
7: Pump
Installation and commissioning costs (Cin) 1: User interface
2: Software
3: Control
4: Frequency converter
5: Standard motor
6: Sensor
7: Pump

Przy obliczaniu kosztów cyklu życia uwzględnia się koszty montażu oraz uruchomienia instalacji pompowej.

Koszty montażu i uruchomienia zawierają koszty związane z takimi czynnościami jak:

  • Montaż pomp
  • Fundamentowanie (jeżeli jest to konieczne)
  • Podłączenie elektryczne i podłączenie oprzyrządowania
  • Montaż, podłączenie i nastawy związanie z przetwornikami, przetwornicami częstotliwości, itp.
  • Podłączenie do systemu sterowania budynkiem
  • Ocena działania instalacji podczas pierwszego uruchomienia

W porównaniu z innymi kosztami związanymi z instalacją pompową w budynku użyteczności publicznej, koszty montażu i uruchomienia są często niewielkie. Jednak zawsze należy rozważyć pewne korzystne lub niekorzystne powiązania z innymi kosztami. Na przykład w pompach z regulacją prędkości obrotowej wiele elementów nie musi być montowanych i uruchamianych oddzielnie, ponieważ są one zintegrowane z silnikiem oraz samą pompą.

Wyższe koszty początkowe pomp o regulowanej prędkości obrotowej są w ten sposób zmniejszone do pewnego stopnia dzięki niższym kosztom montażu i uruchomienia. Koszty montażu i uruchomienia pomp z regulowaną prędkością obrotową znacznie zmniejszają się, jeżeli wszystkie elementy oraz oprogramowanie jest zintegrowane w jednym urządzeniu.

Ilustracja 1: Interfejs użytkownika 2: Oprogramowanie 3: Sterowanie 4: Przetwornica częstotliwości 5: Silnik standardowy 6: Przetwornik 7: Pompa

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email