Hydronika

Hydronika jest terminem określającym wykorzystanie wody jako medium transmisyjnego w instalacjach grzewczych oraz medium chłodzącego w instalacjach chłodzących.

Hydronika jest terminem określającym wykorzystanie wody jako medium transmisyjnego w instalacjach grzewczych oraz medium chłodzącego w instalacjach chłodzących.

Typy instalacji hydronicznych:
- instalacja wody grzewczej
- instalacja wody kotłowej
- instalacja parowa

Instalacja hydroniczna może być dalej sklasyfikowana pod względem:
- Przepływu (wymuszonego/grawitacyjny)
- Temperatury (niskiej/wysokiej)
- Ciśnienia (niskiego/wysokiego)
- Rozmieszczenia orurowania (np. instalacja 1 lub 2-rurowa)
- Rozmieszczenia pomp

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email