Cyrkulacja ciepłej wody

Domowa ciepła woda użytkowa płynąca w rurach ochładza się na skutek strat ciepła, gdy nie następuje przez pewien czas rozbiór wody. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej zapewnia powstanie przepływu w rurach nawet wtedy, gdy nie następuje rozbiór ciepłej wody.

Domowa ciepła woda użytkowa płynąca w rurach ochładza się na skutek strat ciepła, gdy nie następuje przez pewien czas rozbiór wody. W dużych instalacjach ciepłej wody użytkowej, w których rura przesyłowa jest długa, przepompowanie wody zimnej zawiera relatywnie dużo czasu zanim nastąpi rozbiór ciepłej wody.Ta niekomfortowa sytuacja często nie jest akceptowane przez użytkownika.

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej zapewnia powstanie przepływu w rurach nawet wtedy, gdy nie następuje rozbiór ciepłej wody. W tym przypadku czas oczekiwania na wodę o odpowiedniej temperaturze jest akceptowalny.

Domowa woda cyrkuluje w instalacji przy odpowiednio najniższej temperaturze, aby zminimalizować straty energii. Zadanie to jest realizowane za pomocą zaworu regulacyjnego, w kilku odpowiednich miejscach w instalacji ciepłej wody użytkowej. Pompa obiegowa używana jest do utrzymywania obiegu ciepłej wody przez instalację wytwarzania ciepłej wody (wymiennika ciepła lub urządzenia grzewczego).

Zapobieganie rozwojowi bakterii w instalacji, wymaga często ustalenia wyższej temperatury wody pracującej w instalacji obiegowej ciepłej wody użytkowej. Systematyczne zwiększanie temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej umożliwia likwidację niektórych typów niepożądanych bakterii. W większych instalacjach ciepłej wody użytkowej obieg wody może być sterowany z poziomu systemu BMS.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email