HFC (Hydrofluorowęglowodry)

HFC jest czynnikiem chłodniczym, który nie przyczynia się do zmniejszania warstwy ozonowej, ale wpływa na efekt cieplarniany.

HFC jest skrótem hydrofluorowęglowodoru i opisuje skład molekularny atomu.
HFC jest czynnikiem chłodniczym, który nie przyczynia się do zmniejszania warstwy ozonowej, ale wpływa na efekt cieplarniany.HFC jest skrótem hydrofluorowęglowodoru i opisuje skład molekularny atomu.

R134a, R404A, R407C i R507A są najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi HFC.

Główne dane:
ODP (potencjał zmniejszenia ozonu) jest liczbą, która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na warstwę ozonową.R12 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.

GWP (potencjał globalnego ocieplenia) jest liczbą która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na efekt cieplarniany.R12 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email