Żebra transferu ciepła

Heat transfer fins1 Air flow
2 Liquid media pipes
3 Heat transfer fins
Heat transfer fins1 Air flow
2 Liquid media pipes
3 Heat transfer fins

Żebra są używane we wszystkich chłodnicach powietrza, klimakonwektorach, chłodniach wentylatorowych, parowaczach i skraplaczach, które przenoszą energię z cieczy do powietrza lub z powietrza do cieczy.

Żebra zwiększają wymianę ciepła w chłodnicy powietrza. Żebra są używane we wszystkich chłodnicach powietrza, klimakonwektorach, chłodniach wentylatorowych, parowaczach i skraplaczach, które przenoszą energię z chłodziwa obiegu pierwotnego lub cieczy do powietrza, mimo że w pewnych sytuacjach powietrze może być tak zabrudzone, że istnieje ryzyko zapchania. Żebra składają się z metalowych płytek, o grubości 0.12–0.5 mm. Zebra są z reguły wykonane z aluminium, które ma dobrą przewodność cieplną.

Transfer ciepła z metalu do powietrza jest mniej efektywny niż z cieczy do metalu, tak więc żebra są używane do zwiększenia ogólnej powierzchni wymiany i przez to kompensują nieefektywną wymianę metal-powietrze.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email