HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory)

Czynnik chłodniczy, R12, R22, R115, R502, freon

Czynniki chłodnicze CFC I HCFC są szkodliwe, w przypadku przedostania się do warstwy ozonowej i wpływają na efekt cieplarniany. CFC jest skrótem chlorofluorowęglowodoru; HCFC jest skrótem hydrochlorofluorowęglowodoru. Opisują one budowę atomową molekuły.

Z uwagi na negatywny wpływ na środowisko naturalne na CFC i HCFC wprowadzono międzynarodowe i krajowe restrykcje. W wielu krajach UE ich stosowanie jest jako czynnika chłodniczego jest zabronione w nowych instalacjach. Te czynniki chłodnicze są jednak jeszcze obecne w wielu istniejących instalacjach.

R12, R22 i R502 są najczęściej używany czynnikami chłodniczymi zawierającymi CFC i HCFC.

Główne dane:
ODP (potencjał zmniejszenia ozonu) jest liczbą która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na warstwę ozonową. R12 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.


GWP (potencjał globalnego ocieplenia) jest liczbą która wskazuje wpływ czynnika chłodniczego na efekt cieplarniany. R12 jest używany jako indeks 1.0 i służy do porównania wyników.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email