Unilift AP – pompy do wody drenażowej, brudnej i ścieków

Grundfos Unilift AP – Drainage, effluent and domestic sewage pumps
Grundfos Unilift AP – Drainage, effluent and domestic sewage pumps

Unilift AP12 jest jednostopniową, zatapialną pompą do tłoczenia wody drenażowej i wody brudnej.

Unilift AP12 jest jednostopniową, zatapialną pompą do tłoczenia wody drenażowej i wody brudnej.

Zastosowania

  • Obniżanie poziomu wody gruntowej
  • Opróżnianie studzienek odwadniających
  • Pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze studzienek zbiorczych z dopływami z rynien dachowych, tuneli itp.,
  • Opróżnanie zbiorników, basenów itp.
  • Odpompowanie ścieków zawierających części długowłókniste z pralni i z zakładów przemysłowych,
  • Usuwanie ścieków sanitarnych nie zawierających fekalii.

Praca automatyczna
Pompa dostępna jest zarówno do pracy automatycznej jak i ręcznej, może być montowana w instalacjach stacjonarnych lub użyta jako pompa przenośna.

Maksymalna wielkość cząstek stałych: 12 mm. Zakres temperatury pompowanej cieczy: 0°C do +55°C.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email