SEG – pompy z rozdrabniaczem

Grundfos SEG – Grinder Pumps
Grundfos SEG – Grinder Pumps

Pompy SEG to idealne rozwiązanie dla słabo zurbanizowanych terenów, gdzie nie ma systemów kanalizacyjnych opartych o układy grawitacyjne.

Pompy SEG to idealne rozwiązanie dla słabo zurbanizowanych terenów, gdzie nie ma systemów kanalizacyjnych opartych o układy grawitacyjne. Wysokie ciśnienie wylotowe umożliwia transport ścieków do odległych systemów kanalizacyjnych lub oczyszczalni ścieków.

Warianty
Typoszereg pomp SEG obejmuje modele z jedno- lub trójfazowym napięciem zasilania o tolerancji napięcia –10%/+6%.

Tłoczona ciecz
Pompy SEG nadają się do pompowania ścieków komunalnych i innych cieczy o wartości pH 4-10. Pompy SEG zostały zaprojektowane do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu lub pracy przerywanej przy częściowym zanurzeniu (maksymalna liczba włączeń pompy na godzinę: 20).

W celu zapewnienia ochrony noża tnącego, pompowana ciecz nie może zawierać cząstek powodujących uszkodzenia mechaniczne oraz materiałów ściernych, takich jak piasek lub żwir.

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy:  40°C.
Przez krótkie okresy (maks. 1 godz.) dopuszczalna jest praca w temperaturze do +60°C (oprócz pomp w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex)

Temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalna głębokość montażowa: 20 m

W celu uzyskania informacji na temat prefabrykowanych przepompowni typu PUST, naciśnij na poniższy link.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email