PUST – przepompownie ścieków

Grundfos PUST – Pumping stations
Grundfos PUST – Pumping stations

Typoszereg prefabrykowanych przepompowni Grundfos przeznaczony jest do gromadzenia i odpompowania wody drenażowej, wody powierzchniowej i ścieków domowych.

Typoszereg prefabrykowanych przepompowni Grundfos przeznaczony jest do gromadzenia i odpompowania wody drenażowej, wody powierzchniowej i ścieków z domów jedno i wielorodzinnych, małych zakładów przemysłowych, szkół i terenów sportowych itp.

Kompletna przepompownia
Aby uzupełnić ofertę pomp i wyposażenia do pompowania ścieków, firma Grundfos przygotowała program produkcji przepompowni PUST z polietylenu. Dostępne są przepompownie 1 i 2 pompowe, które posiadają wszystkie potrzebne elementy, są to: wytrzymały zbiornik z polietylenu z całym niezbędnym osprzętem takim jak orurowanie, zawory oraz układ sterujący.
Dzięki temu oferujemy gotową do osadzenia w gruncie przepompownię do ścieków. Zaletą dostawy gotowego wyrobu od jednego dostawcy jest pewność, że każdy element układu spełnia wymagania jakościowe oraz elementy składowe instalacji są do siebie doskonale dopasowane.

Kiedy przepompownia zostanie osadzona w gruncie przekonasz się, że po zainstalowaniu pompowni jej obsługa wymaga minimalnego nakładu pracy. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów, wygodnemu dostępowi do zaworów,
wszelkie czynności serwisowe są bardzo łatwe i nie są często wymagane.

Szeroki zakres oferty
Przepompownie są dostępne w różnych wymiarach. Oferta standardowa obejmuje cztery średnice i trzy wysokości zbiorników.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email