Pompy firmy Grundfos z wlotem osiowym

Grundfos End-suction pumps NB/NBG
Grundfos End-suction pumps NB/NBG
Grundfos End-suction pumps NK/NKG
Grundfos End-suction pumps NK/NKG

Pompy firmy Grundfos z wlotem osiowym są stosowane w instalacjach zasilania w wodę, podnoszenia ciśnienia w przemyśle, tłoczenia cieczy przemysłowych, ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i nawadniających.

Pompy firmy Grundfos z wlotem osiowym są odpowiednie do wielu różnych zastosowań wymagających niezawodnej i energooszczędnej pracy. Główne zastosowania to: zasilanie w wodę, podnoszenie ciśnienia w przemyśle, tłoczenie cieczy przemysłowych, ciepłownictwo i klimatyzacja oraz nawadnianie.

Poziome, jednostopniowe normalnie ssące pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym, osiowym króćcem ssawnym i promieniowym króćcem tłocznym. Typoszereg pomp z wlotem osiowym obejmuje pompy monoblokowe i ze sprzęgłem elastycznym w pełni odpowiadających standardom EN733 i ISO2858. Konstrukcja back pull-out umożliwia demontaż silnika, sprzęgła, korpusu łożyskowego oraz wirnika bez demontażu korpusu i rurociągów. Nawet największe modele mogą być serwisowane przez jedną osobę z wykorzystaniem urządzenia do podnoszenia.
Prosimy zwrócić uwagę, że dla każdego modelu dostępne są określone wykonania.
Informacje szczegółowe ma ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej w programie WebCAPS.

Standardy
Normy ISO 2858 i EN733 opisują oznaczenia, nominalne punkty pracy i główne wymiary pomp z wlotem osiowym. Różnice w normach dotyczą oznaczeń, nominalnych punktów pracy i wymiarów. Główne różnice to:

  • EN733 dotyczy wykonania na 10 bar, ISO2858 na 16 bar
  • Kołnierze ssawne są na ogół większe w pompach wg ISO niż w pompach wg EN
  • ISO 2858 posiada większe średnice wałów dla niektórych mocy w porównaniu do EN733
  • Wymiary wewnętrzne wg ISO2858 przewidują więcej miejsca na elementy wykonań specjalnych tj. podwójne uszczelnienia, większe łożyska itp.

Standardy obowiązują tylko dla pomp znormalizowanych lecz wielu producentów w tym Grundfos stosują je również do pomp monoblokowych. Standardy wyszczególniają tylko określony zakres pomp z wlotem osiowym. Obejmuje on 34 modele wg ISO i 29 modeli wg EN. Pompy spoza tego zakresu nazywane są pod- lub ponadwymiarowe. Firma Grundfos posiada w swojej ofercie 42 takie modele.

Pompy NB/NBG
NB/NBG to jednostopniowe monoblokowe pompy odśrodkowe z silnikiem i częścią pompową połączonymi razem jako kompaktowa jednostka.
Standard: EN733 (NB) / ISO 2858 (NBG)
Nazewnictwo niemieckie: Bloc
Nazewnictwo angielskie: Close-coupled

Pompy NK/NKG
NK/NKG to jednostopniowe pompy odśrodkowe o konstrukcji modularnej składające się z silnika, sprzęgła i części pompowej, zamontowanych na wspólnej ramie podstawy.
Standard: EN733 (NK) / ISO 2858 (NKG)
Nazewnictwo niemieckie: Norm
Nazewnictwo angielskie: Long-coupled

Pompy NBE/NGBE/NKE/NKGE
To pompy wyposażone w silniki ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości i odpowiednie do zastosowania oprogramowanie dające kompletne rozwiązanie zapewniające elektroniczną regulację prędkości obrotowej.

Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia płynną regulację prędkości obrotowej silnika a w rezultacie dopasowanie osiągów pompy do zapotrzebowania.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email