Elastomer fluorowy (FKM)

Elastomery fluorowe (FKM) są jedną z wielu różnych rodzajów gum używanych w uszczelnieniach wału.


Typ gumy zastosowany w uszczelnieniu wału zależy od rodzaju cieczy i ciśnienia w instalacji. Elastomer fluorowy (FKM) to rodzina wszystkich typów gum odpornych na oleje, paliwa i szeroki zakres chemikalii włączając rozpuszczalniki niepolarne. Podzielone są na dwie grupy: standardowe i specjalne; te ostatnie mają specjalne właściwości tzn. lepszą odporność na niskie temperatury i chemikalia.

FKM oferuje znakomitą odporność na wysokie temperatury w przypadku tłoczenia różnego typu olei (do 200 °C w zależności od klasy) Elastomery fluorowe posiadają ograniczoną odporność na parę, gorącą wodę, metanol i inne ciecze o wysokiej polaryzacji. Ten rodzaj gumy ma słabą odporność na aminy, silnie zasady i wiele freonów.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email