Eksfiltracja

Exfiltration
Exfiltration

Eksfiltracja odnosi się do przecieków ścieków do gruntu i wody gruntowej poprzez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, przez otwory włazowe, itp.

Eksfiltracja odnosi się do przecieków ścieków do gruntu i wody gruntowej poprzez nieszczelne połączenia, uszkodzone rury, przez otwory włazowe, itp.

Problem jest trudny do wykrycia, stąd istnieje ryzyko skażenia środowiska, wody gruntowej, jezior lub stawów.

Zaawansowane systemy kontroli mogą czasami mierzyć spadek ciśnienia w instalacji rurowej wynikający z powstałego przecieku.

Demonstracja takiego układu jest przedstawiona na stronie:
http://net.grundfos.com/doc/webnet/pumpingstations/int/
Należy wybrać animację w pasku menu.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email