Koszty związane z ochroną środowiska (Cenv)

W kontekście kosztów cyklu życia koszty ochrony środowiska pokrywają koszty związane z usuwaniem z pompowanej cieczy zanieczyszczeń i cząstek stałych.

W czasie eksploatacji instalacji pompowej w budynku użyteczności publicznej, koszty związane z ochronąśrodowiska są nieznaczne, dlatego koszty te mogą zostać pominięte podczas obliczania LCC.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email