Entalpia

Enthalpy
  1. Specific entropy
  2. Specific enthalpy
Enthalpy
  1. Specific entropy
  2. Specific enthalpy

Entalpia jest opisem określającym ilość energii i może być wyznaczona dla materiałów przez porównanie z wzorcowym materiałem przy różnych temperaturach i ciśnieniu.

Entalpia jest często wyrażana w kJ/kg.
Entalpia jest zazwyczaj oznaczana przez H i definiowana jako

H = U + p · v.

Entalpia H jest podawana w Dżulach (J)
U = energia wewnętrzna; podawana w Dżulach (J)
p = ciśnienie, podawane w Pascalach (Pa)
v = objętość; podawana w metrach sześciennych (m3).

Energia wewnętrzna, przykładowo dla gazu jest wyrażeniem ruchu molekuł gazu.Jeśli ciepło jest dostarczane do gazu, to energia wewnętrzna gazu będzie rosła.

Entalpia jest więc opisywana jako ilość (suma) energii, i może być wyznaczona przy różnych temperaturach i ciśnieniu dla elementów wykonanych z różnych materiałów.Entalpia jest często wyrażana w kJ/kg.

W układach wentylacji i chłodzenia stan zmian powietrza występuje nieustannie.Wykres Molliera może być wykorzystywany do określenia tych różnych zmian stanu powietrza.Dostępne są różne typy wykresów Molliera w zależności od przeznaczenia i sytuacji.

Entalpia jest wyrażeniem energii/pracy, która jest konieczna do określonego procesu.

Przykład:

Para przy ciśnieniu 1 bar jest podgrzewana od temperatury 200 ºC do 400 ºC. Przy 200 ºC, para ma w tym przypadku konkretną wartość entalpii, a inną przy 400 ºC. Te różnice w entalpii służą do określenia jaka ilość ciepła (energii) jest wymagana do doprowadzenia do pary, żeby uzyskać żądany wzrost temperatury.

Ilustracja
1. Entropia właściwa
2. Entalpia właściwa

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email