Koszty energii (Ce)

Energy costs (Ce) 1: Hours/year
2: Outdoor temperature
3: South Europe
4: Central Europe
5: North Europe
Energy costs (Ce) 1: Hours/year
2: Outdoor temperature
3: South Europe
4: Central Europe
5: North Europe

Zużycie energii jest jednym z najbardziej znaczących składników przy obliczaniu kosztów cyklu życia instalacji pompowej. W budynkach użyteczności publicznej pompy często pracują ponad 2000 godzin w roku. Na zużycie energii przez instalacje pompowe ma wpływ wiele czynników, takich jak:

  • Profil obciążenia
  • Wykorzystanie rozwiązań z regulacją prędkości obrotowej
  • Sprawność pompy (obliczanie punktu pracy powinno być starannie przeprowadzone)
  • Sprawność silnika (sprawność silnika przy częściowym obciążeniu może różnić się znacznie pomiędzy silnikami o wysokiej sprawności a silnikami tradycyjnymi)
  • Dobór pompy (nadmierne stosowanie marginesów bezpieczeństwa oraz zaokrąglanie wyników w górę może prowadzić do przewymiarowania pomp)
  • Inne elementy instalacji, takie jak rury i zawory

Profil obciążenia w instalacjach obiegowych w budynkach użyteczności publicznej.

Ilustracja 1: Godziny/rok 2: Temperatura zewnętrzna 3: Europa Południowa 4: Europa Centralna 5: Europa Północna

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email