Koszty przestoju / straty produkcyjne (Cs)

Mierzalne koszty przestoju pompy nie są znaczące w całym okresie eksploatacji pompy w budynku użyteczności publicznej.

Niemniej jednak aby zapobiec obniżeniu komfortu dla użytkowników budynku nawet w krótkim okresie, wskazane jest stosowanie pompy rezerwowej. W odróżnieniu od procesu produkcyjnego, przestój pompy w budynku użyteczności publicznej rzadko skutkuje stratami produkcyjnymi. Sytuacja ta prowadzi jednak do zmniejszenia komfortu dla użytkowania budynku. Niemierzalne koszty przestoju mogą okazać się wyższe jeżeli np. goście hotelowi pozostaną bez wody.

Z tego względu zawsze zaleca się instalowanie pompy rezerwowej aby zapobiec obniżeniu komfortu spowodowanemu nieprzewidzianą awarią instalacji pompowej. Możliwości komunikacyjne elektronicznie sterowanych pomp E pomagają w zmniejszeniu czasu przestoju, ponieważ prace związane z wymianą czy naprawą pompy mogą być wykonane natychmiastowo w momencie awarii. Pompa rezerwowa wykorzystywana jest w celu uniknięcia przestojów a w konsekwencji do obniżenia komfortu dla użytkowników.

Koszty przestoju / straty produkcyjne (Cs) są jednymi ze składowych kosztów cyklu życia LCC.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email