Instalacja bezpośrednia

Direct systemA. Direct system
B. Indirect system
  1. To heat consumer
  2. From heat source
  3. Heat exchanger
Direct systemA. Direct system
B. Indirect system
  1. To heat consumer
  2. From heat source
  3. Heat exchanger

Instalacja bezpośrednia jest instalacją grzewczą, w której emitery ciepła są podłączone bezpośrednio do kotła lub do sieci ciepłowniczej.

Oznacza to, że woda płynąca w sieci ciepłowniczej dostarczana jest bezpośrednio do grzejników lub płyt grzejnych odbiorcy. Instalacja bezpośrednia jest instalacją grzewczą, w której emitery ciepła są podłączone bezpośrednio do kotła lub sieci ciepłowniczej. Oznacza to, że woda płynąca w sieci ciepłowniczej dostarczana jest bezpośrednio do grzejników lub płyt grzejnych odbiorcy.

Jedną z zalet instalacji bezpośredniej jest to, że wymaga ona zastosowania minimalnych środków technicznych. Bezpośrednie podłączenie do sieci ciepłowniczej ma jednak pewne wady. Jeżeli w instalacji odbiorcy pojawi się przeciek, ryzyko powstania poważnych uszkodzeń jest wielkie, ponieważ w sieci ciepłowniczej znajduje się praktycznie nieograniczona ilość wody.

Ilustracja
A. Instalacja bezpośrednia
B. Instalacja pośrednia
1. Do odbiorcy ciepła
2. Ze źródła ciepła
3. Wymiennik ciepła

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email