Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia

Differential pressure regulating valve
  1. Variable Differential Pressure
  2. Differential Pressure Regulator
  3. Constant Differential Pressure
Differential pressure regulating valve
  1. Variable Differential Pressure
  2. Differential Pressure Regulator
  3. Constant Differential Pressure

Regulator różnicy ciśnienia umieszczany jest w instalacji w miejscu, w którym wymagane jest utrzymanie stałej różnicy ciśnienia.

Regulator różnicy ciśnienia umieszczany jest w instalacji w miejscu, w którym wymagane jest utrzymanie stałej różnicy ciśnienia. Instalowane są one często w punkcie przyłączeniowym pomiędzy siecią ciepłowniczą a budynkiem odbiorcy. Zapewnia to stałą różnicę ciśnienia w instalacji grzewczej budynku. Zabieg ten zabezpiecza instalację budynku przed wahaniami ciśnienia pochodzącymi z sieci ciepłowniczej, co pozwala na dokładne zwymiarowanie instalacji.

Regulatory różnicy ciśnienia mogą być montowane także w celu wytworzenia stałej różnicy ciśnienie na zaworach regulacyjnych. W ten sposób można uzyskać 100% stopień otwarcia zaworu niezależnie od zależności ciśnieniowych w instalacji. Zapewnia to optymalną regulację urządzenia zależnego od tego zaworu. Przykładem tego typu rozwiązania jest pętla podmieszania.

Ilustracja 1. Zmienna różnica ciśnienia 2. Regulatory różnicy ciśnienia 3. Stała różnica ciśńienia

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email