Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny jest sztucznym układem do kontroli przepływu, który jest używany do gromadzenia wody burzowej lub ścieków w ograniczonym okresie czasu.

Zbiornik retencyjny jest sztucznym układem do kontroli przepływu, który jest używany do gromadzenia wody burzowej lub ścieków w ograniczonym okresie czasu. Zbiornik retencyjny może być włączony do systemu sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków lub zakładu.

Zbiornik retencyjny w instalacji kanalizacyjnej jest używany do ujednolicenia przepływu w instalacji. Pomaga to uniknąć przelewania się cieczy u odbiorcy, chroniąc tym samym obszary niżej położone przed zalaniem. Pomaga również chronić przed przeciążeniem końcowej instalacji kanalizacji i zakładu oczyszczania ścieków.   W zakładzie oczyszczania ścieków zasobnik retencyjny używany jest do ujednolicenia dopływu ścieków i w ten sposób równomiernego przepływu przez zbiorniki procesowe w zakładzie. Jest to niezbędne w celu utrzymania optymalnego stanu procesów obróbki, i tym samym zapewnienia wymaganych parametrów wyjściowych i ochrony przed unoszeniem mułów.

Zakładowe zbiorniki retencyjne (często nazywane zbiornikami wyrównawczymi) są również stosowane do ujednolicenia przepływu i unikania szczytowych przepływów. Dodatkowo są one wykorzystywane do stabilizacji objętości, do przeprowadzania procesów obróbki wody i odpowiedniego dozowania pH lub substancji chemicznych przed doprowadzeniem cieczy do instalacji kanalizacyjnej.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email