Koszty demontażu i utylizacji (Cd)

W kontekście kosztów cyklu życia, koszty demontażu i utylizacji są bardzo niskie lub w ogóle nie uwzględnia się ich dla instalacji w budynkach użyteczności publicznej.

Koszty demontażu i utylizacji (Cd) są jednymi ze składowych kosztów cyklu życia LCC. W kontekście kosztów cyklu życia, koszty demontażu i utylizacji są bardzo niskie lub w ogóle nie uwzględnia się ich dla instalacji w budynkach użyteczności publicznej. Zupełnie odwrotnie jest w instalacjach pracujących z cieczami niebezpiecznymi itp. Konstrukcja instalacji ma mały wpływ na koszty demontażu i utylizacji.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email