COSP (współczynnik efektywności instalacji)

COSP (Coefficient of system performance)
COSP (Coefficient of system performance)

COSP pompy ciepła bazuje na całkowitej ilości ciepła uzyskanej (także określanej jako Q) w stosunku do energii dostarczonej do pompy ciepła (także określanej jako W).


Współczynnik efektywności instalacji (COSP) jest terminem używanym do opisania efektywności pompy ciepła.COSP pompy ciepła bazuje na całkowitej ilości ciepła uzyskanej (także określanej jako Q) w stosunku do energii dostarczonej do pompy ciepła (także określanej jako W).W odróżnieniu od COP, COSP opisuje całkowitą energię używaną przez pompę ciepła w stosunku do całkowitej wykonanej pracy (chłodzenie i grzanie) przez pompę.

COSP może dlatego być definiowany jako moc elektryczna w kW zużywana do produkcji 1 kW chłodu.
COSP może być obliczony z wykorzystaniem wzoru z prawej strony. COSP jest wyrażony jako współczynnik.
W celu obliczenia COSP wartość Q i W muszą być wyrażone w takich samych jednostkach.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email