Korozja

Korozja może pojawić się na zewnętrznej
i wewnętrznej powierzchni rur, zbiorników
i grzejników.

W fazie projektowania należy uwzględnić wiele czynników, jak np. materiał rury, izolację, rodzaj medium, wilgotność i oczyszczanie powietrza. Wewnętrzna korozja może pojawić się, jeśli w rurze występuje tlen lub jeśli są bardzo szybkie przepływy na armaturze i osprzęcie. W celu uniknięcia korozji prędkość w instalacji nie powinna być zbyt wysoka, a powietrze nie może przedostawać się do instalacji, na przykład nie należy używać rur przez które może dyfundować powietrze. Jeśli jest zalecane to można zamontować również zawory odpowietrzające i przez to ograniczyć ilość tlenu w wodzie.

Korozja zewnętrzna pojawia się, gdy podłączona jest rura stalowa w środowisku wilgotnym lub gdy występuje kondensacja pary wodnej na powierzchni rury, np.: stosowanej do transportu zimnego medium. Z tego powodu zewnętrzną powierzchnię rur instalacji chłodniczej należy zabezpieczyć przed korozją lub wykonać instalację z materiału nie korodującego takiego jak np.: tworzywo sztuczne. Ponieważ powietrze może dyfundować przez tworzywo sztuczne, rury z tworzywa nie powinny być używane razem z rurami stalowymi.

Korozja może pojawić się w zbiorniku lub grzejniku, kiedy muły osiądą na dnie lub kiedy powietrze gromadzi się u góry.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email