Zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny jest wykorzystywany do regulacji ilości medium przesyłanego do urządzenia odbiorczego, którym może być np. pętla podmieszania, wymiennik ciepła lub klimakonwektor.

Zawór regulacyjny jest wykorzystywany do regulacji ilości medium przesyłanego do urządzenia odbiorczego, którym może być np. pętla podmieszania, wymiennik ciepła lub klimakonwektor. Zawory regulacyjne są zazwyczaj dostarczane wraz z silnikiem (aktuatorem) realizującym zamykanie i otwieranie zaworu. Silniki odbierają sygnały zadanego kąta otwarcia zaworu z systemu BMS lub lokalnej jednostki sterującej.

Zawory regulacyjne mogą być także zaworami automatycznymi. W tym przypadku zawór charakteryzuje się wbudowanym aktuatorem, który wykonuje czynność otwierania zaworu. Aktuator sterowany jest sygnałem z przetwornika mierzącego temperaturę lub ciśnienie.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email