Ciśnienie stałe, rodzaj regulacji

Constant speed pump1: Constant speed pump
Constant speed pump1: Constant speed pump
Pressure controlled2: Pressure controlled
Pressure controlled2: Pressure controlled

Sterowanie z zachowaniem stałego ciśnienia polega na utrzymywaniu ciśnienia o stałej wartości zazwyczaj w instalacjach zaopatrzenia w wodę oraz zbiornikach służących do utrzymywania stałego ciśnienia w instalacjach obiegowych.

Sterowanie z zachowaniem stałego ciśnienia polega na utrzymywaniu ciśnienia o stałej wartości zazwyczaj w instalacjach zaopatrzenia w wodę oraz zbiornikach służących do utrzymywania stałego ciśnienia w instalacjach obiegowych.

  • Utrzymywanie stałego ciśnienia
  • Podnoszenie ciśnienia
  • Instalacje procesowe

Ilustracja 1: Pompa ze stałą prędkością obrotową 2: Sterowanie wartością ciśnienia

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email