Kocioł kondensacyjny

Condensing boiler
Condensing boiler

Kocioł kondensacyjny zawiera w sobie kondensat, który powstaje na skutek skraplania pary wodnej wytwarzanej pod wpływem spalania gazu lub oleju w kotle – stąd nazwa “kocioł kondensacyjny”.

Energia zgromadzona w parze jest przekazywana zazwyczaj poprzez komin odprowadzający parę do atmosfery. Kocioł kondensacyjny jest wyposażony w urządzenie służące do odzyskiwania energii z oddawanej do atmosfery pary wodnej.AA

Gdy kocioł kondensacyjny pracuje ze szczytową wydajnością para wodna, powstająca z gazu lub oleju spalania w kotle, ulega kondensacji i powraca do postaci cieczy, stąd nazwa “kocioł kondensacyjny”. W kotle wykorzystuje się wymiennik ciepła gdzie powietrze lub woda służą do schładzania spalin, wymuszając kondensację pary wodnej w zbiorniku; prowadzi to do ogrzania powietrza (jeżeli wykorzystywany jest wymiennik powietrze-powietrze) lub wstępnego ogrzania wody jeżeli wykorzystywany jest wymiennik powietrze-woda).

Na skutek ochładzania spalin w kotle kondensacyjnym uzyskiwana jest niewielka część energii. Jej większa część uzyskiwana jest w wyniku kondensacji pary wodnej. Prowadzi to do uwolnienia ciepła powstałego w wyniku parowania wody - 2260 kJ/kg (970 btu*/h) z kondensatu.

Realna sprawność kotła kondensacyjnego zależy od temperatury powietrza oraz wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność względna powietrza dostarczanego do kotła wynosi 100% kocioł kondensacyjny będzie pracował z maksymalną sprawnością, ponieważ podczas spalania będzie mogła być skondensowana dodatkowa ilość pary z powietrza.

Gdy wilgotność względna spadnie spowoduje to zmniejszenia aktualnej wydajności kotła, ponieważ ze spalin będzie mogła być odprowadzona mniejsza ilość wody. * btu - British Thermal Unit

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email