Zimna woda

Termin zimna woda użytkowa odnosi się do wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowy do natrysku, gotowania, itp. Woda ta pochodzi z instalacji zaopatrzenia w wodę lub studni prywatnej.

Termin zimna woda użytkowa odnosi się do wody wykorzystywanej w gospodarstwie domowy do natrysku, gotowania, itp. W niektórych krajach zimna woda użytkowa nie charakteryzuje się wystarczającą jakością aby mogła być ona wykorzystana jako woda pitna, ponieważ dodawany jest do niej chlor.

Woda ta pochodzi albo z instalacji zaopatrzenia w wodę, dostarczającą ją do wielu gospodarstw domowych, albo ze studni prywatnej.

Wykorzystuje się zarówno wody gruntowe lub powierzchniowe. Zanim woda dotrze do odbiorców, w zależności od jej jakości, jest ona filtrowana i oczyszczana przy pomocy różnych środków.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email