COD (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu jest miarą całkowitej ilości tlenu wymaganej do utlenienia materiałów organicznych (biologicznie czynnych, obojętnych substancji organicznych) do dwutlenki węgla i wody, oraz zdolnych do utlenienia materiałów nieorganicznych.

Jak oceniasz naszą stronę internetową?Dodatkowy komentarz

Email